Proč se hlavní kartáč neotáčí?

Pokud se hlavní kartáč neotáčí, zkontrolujte, zda nedošlo k přepálení pojistky.

U verzí poháněných řemenem zkontrolujte napnutí a/nebo stav řemene.

Vyjměte hlavní kartáč a vyhledejte cizí předměty, které by mohly bránit správné funkci.
provoz.

Ujistěte se, že motor (elektrický/hydraulický) není poškozen.

© LEMA clear s.r.o. Website by artindustrial & partner GmbH.

Consent Management Platform von Real Cookie Banner