LEMA clear s.r.o.
ČSLA 892
391 11 Planá nad Lužnicí

Tel.: +420 381 279 280
Mobil: +420 775 702 481
Email: prodej@lema.at

IČ: 26078295                                                                                                                                                                                                                                               DIČ:CZ26078295

OR u KS v Českých Budějovicích, oddílC, vložka 1258

LEMA clear s.r.o., ČSLA 758, 391 11, Planá nad Lužnicí

Obsah a struktura této webové stránky jsou chráněny autorským právem. Žádné osobě nebudou v žádné licenci nebo jiném právu udělována práva duševního vlastnictví. Duplikace informací nebo údajů, zejména používání textů nebo textových částí, je povoleno pouze pro osobní a informativní účely. Jakékoliv duplikace nebo jakékoli použití informací nebo údajů je výslovně zakázáno a je povoleno pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Vytváření a používání kopií celé internetové prezentace v elektronické nebo tištěné podobě je povoleno, pokud obsah (včetně informací o autorech a autorských právech) zůstává nezměněn.

Informace poskytuje LEMA clear s.r.o. Texty a ilustrace na těchto stránkách slouží pouze k informačním účelům a jsou založeny na znalostech a hodnocení trhu zaměstnanců odpovědných za tvorbu těchto stránek v době zveřejnění. Publikovaná data budou průběžně aktualizována. Společnost LEMA clear s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění poskytnutých informací. Chyby a omyly vyhrazeny.

LEMA clear s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné nebo chybějící informace na webových stránkách. Veškerá rozhodnutí založená na informacích poskytnutých na webových stránkách nesou výhradní odpovědnost uživatelé. Společnost LEMA clear s.r.o. se rovněž zříká veškeré odpovědnosti v souvislosti s poskytnutými příspěvky, jakož i jakékoli odpovědnosti za vznik přímé, konkrétní nebo následné škody nebo jakékoli jiné škody v souvislosti s nepřímým nebo přímým použitím těchto stránek. Totéž platí pro všechny ostatní webové stránky, na které odkazuje hypertextový odkaz. Společnost LEMA clear s.r.o. neodpovídá za obsah webových stránek v důsledku tohoto propojení.

Google Analytics:

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání těchto stránek. Informace generované cookie o Vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou předávány a ukládány společností Google na servery ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, ke kompilaci zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace rovněž předat třetím stranám, pokud to zákon vyžaduje nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google. Google nikdy nebude připojovat Vaši IP adresu k jiným datům Google. Instalaci cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; v tomto případě však možná nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů o Vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Ochrana osobních údajů

1.1. K ochraně osobních údajů slouží obecný předpis EU o ochraně údajů, zákon o ochraně údajů z roku 2000 a zákon o ochraně údajů z roku 2018. Vaše data zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení

2.1. Odpovědným subjektem za zpracování osobních údajů je LEMA clear s.r.o., ČSLA 758, 391 11, Planá nad Lužnicí, IČ: 26078295

2.2. Je pro nás velmi důležité chránit a uchovávat všechna osobní data, která nám jsou svěřena, v bezpečí. V tomto dokumentu se dozvíte více o tom, jak používáme a zpracováváme vaše osobní údaje.

3. Omezení účelu, právní základ, doba skladování a přijímání dat

3.1 Shromážděné osobní údaje potřebujeme ke zpracování, např.: pro plnění smlouvy, fakturaci, uplatnění smluvních nároků, pro účely zákaznického servisu a pro reklamní účely. Za tímto účelem jsou údaje shromažďovány, uchovávány, zpracovávány a používány.

3.2 Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je jednak plnění smlouvy, oprávněné zájmy, plnění našich zákonných nebo smluvních povinností a jednak váš souhlas (např. kontaktní formulář, newsletter, cookies). Neposkytnutí údajů může mít různé důsledky. Vaše osobní údaje [kontaktní osoby, e-mailové adresy, telefonní čísla] zpracováváme v případě potřeby po dobu trvání celého obchodního vztahu (od zahájení, zpracování až po ukončení smlouvy) a dále v souladu se zákonnými povinnostmi uchovávání a dokumentace, které vyplývají mimo jiné z rakouského obchodního zákoníku (UGB), spolkového daňového zákoníku (BAO), jakož i do ukončení případných právních sporů, probíhajících záručních a garančních lhůt atd.

3.3 V rámci provozování našich webových stránek pověřujeme poskytovatele softwarových služeb a agentury, které mohou v rámci své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům, pokud tyto údaje potřebují k výkonu svých příslušných služeb. Zavázali se, že budou dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů. Smlouvy o zpracování objednávek byly uzavřeny v souladu s článkem 28 DSGVO. Podrobnější informace o námi pověřených zpracovatelích objednávek si můžete vyžádat na adrese info@lema-vysokotlake-mycky.cz.

4 Kontaktní formulář

4.1 Vaše informace včetně osobních údajů z našeho kontaktního formuláře nám budou předány prostřednictvím našeho vlastního poštovního serveru, zpracovány a uloženy u nás za účelem vyřízení vaší žádosti. Tyto údaje nebudou shromažďovány ani předávány bez vašeho souhlasného prohlášení. Bez těchto údajů nemůžeme vaše požadavky zpracovat.

4.2 Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG, jakož i čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) DSGVO.

5 Zpravodajství

5.1 Na webových stránkách se můžete zaregistrovat k odběru našeho newsletteru, to se provádí v rámci procedury double opt-in. Po registraci obdržíte e-mail, ve kterém budete vyzváni k potvrzení registrace. Bez sdělení těchto údajů není zasílání našeho newsletteru možné. Z odběru newsletteru se můžete odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci každého newsletteru.

5.2 Zasíláním našeho newsletteru pověřujeme zpracovatele. Ti se zavázali dodržovat vůči nám platné předpisy o ochraně osobních údajů. Smlouva o zpracování objednávky byla uzavřena v souladu s čl. 28 DSGVO. Další informace o námi pověřených zpracovatelích si můžete vyžádat na adrese info@lema-vysokotlake-mycky.cz.

5.3 Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) DSGVO.

6 Soubory cookie, jiné nástroje pro sledování a analýzu webu [při použití nástrojů pro analýzu webu, jako je Google Analytics, eTracker atd.]

6.1 Soubory cookie, jiné sledovací technologie a funkce služby webové analýzy mohou být na naší internetové platformě používány různými způsoby. Soubory cookie jsou malé textové informace, které umožňují rozpoznat uživatele a analyzovat používání našich webových stránek. Takto vytvořené informace se přenášejí na server poskytovatele a tam se ukládají. Slouží k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Kromě toho se soubory cookie používají k měření četnosti zobrazení stránek a k obecné navigaci.

6.2 Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Přijímání souborů cookie můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče. Podrobnosti o tom, jak to funguje, naleznete v pokynech výrobce vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete odmítnout některé technické a/nebo funkční soubory cookie, může být případně omezena funkčnost našich webových stránek. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte.

6.3 S poskytovatelem jsme uzavřeli příslušnou smlouvu o pověřeném zpracování údajů. Ten se zavázal dodržovat vůči nám platné předpisy o ochraně osobních údajů. Podrobnější informace o námi pověřených zpracovatelích objednávek si můžete vyžádat na adrese info@lema-vysokotlake-mycky.cz.

6.4 Vaše IP adresa je zaznamenána, ale okamžitě pseudonymizována [např. vymazáním posledních 8 bitů]. To znamená, že je možná pouze hrubá lokalizace.

6.5 Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 DSGVO (zejména souhlasu). Protože je pro nás soukromí našich uživatelů důležité, jsou údaje uživatelů pseudonymizovány.

6.6 Skutečný banner souborů cookie

Ke správě souborů cookie a podobných používaných technologií (sledovací pixely, webové majáky atd.) a souvisejících souhlasů používáme nástroj pro udělování souhlasů „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o fungování nástroje „Real Cookie Banner“ naleznete na adrese https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/

Právním základem pro zpracování osobních údajů v této souvislosti je čl. 6 odst. 1 písm. c DS-GVO a čl. 6 odst. 1 písm. f DS-GVO. Naším oprávněným zájmem je správa používaných souborů cookie a podobných technologií a souvisejících souhlasů.

Poskytnutí osobních údajů není smluvně vyžadováno ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni osobní údaje poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci spravovat vaše souhlasy.

7. Souhlas a právo na jeho odvolání

7.1 Pokud je pro zpracování vašich údajů nezbytný váš souhlas, budeme vaše údaje zpracovávat až poté, co obdržíme váš výslovný souhlas.

7.2 Údaje nezletilých osob zásadně nezpracováváme a nejsme k tomu oprávněni. Udělením souhlasu potvrzujete, že jste dosáhli věku 14 let nebo že máte souhlas svého zákonného zástupce.

7.3 Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na následující e-mailové adrese: info@lema-vysokotlake-mycky.cz. V takovém případě budou údaje, které o vás byly dříve uloženy, anonymizovány a následně použity pouze pro statistické účely bez odkazu na osoby. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu do okamžiku odvolání.

8 Zabezpečení údajů

8.1 Společnost LEMA-Mayrhofer GmbH používá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila uložené osobní údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou nebo zničením a před přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technickým pokrokem.

9. Vaše práva

9.1 Máte právo kdykoli získat od odpovědné osoby LEMA-Mayrhofer GmbH, 4070 Eferding, Siegfried-Marcus-Straße 3, informace o dotčených osobních údajích. Pokud neexistuje zákonná povinnost údaje uchovávat, máte právo na výmaz těchto údajů a právo vznést námitku proti jejich zpracování. Dále máte právo na opravu údajů, jakož i na omezení zpracování, na přenositelnost údajů a také na podání stížnosti u Rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů (Wickenburggasse 8-10, 1080 Vídeň, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

9.2 Ohledně svých práv nás prosím kontaktujte na adrese info@lema-vysokotlake-mycky.cz nebo nám napište na adresu:

LEMA Clear s.r.o.

ČSLA 758, 391 11 Planá nad Lužnicí, Tschechien

© LEMA clear s.r.o. Website by artindustrial & partner GmbH.

Cookie Consent mit Real Cookie Banner