Tlakové myčky
bez ohřevu vody

Kontrola čerpadla
Je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat stav a kvalitu oleje v čerpadle. První výměna oleje se provádí po prvních 50 hodinách provozu, následně pak pravidelně po 300 hodinách provozu, minimálně však 1x ročně. Používejte výlučně speciální LEMA V6 high performance olej do vysokotlakých čerpadel!

Kontrola předřadného vodního filtru
Vodní filtr kontrolujte a čistěte pravidelně. V případě ucpaného filtru dochází ke zhoršenému průtoku vody a může dojít k poškození tlakové myčky.

Elektromotor
Elektromotor je vybaven magnetotermickou pojistkou. Při poruše elektromotoru dojde k automatickému vypnutí. Je nutné cca 10 minut počkat a až poté stroj opět zapnout. Pokud i nadále elektromotor automaticky vypíná, je nutné navštívit servis.

Přívodní kabel
Pravidleně kontrolovat, zda není přívodní kabel poškozen. Při poškození je nutné kabel vyměnit (Typ H07RNF). Potřebujete-li zajistit výměnu kabelu, kontaktujte, prosím, náš servis.

Tlakové myčky
s ohřevem vody

Kontrola čerpadla
Je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat stav a kvalitu oleje v čerpadle. První výměna oleje se provádí po prvních 50 hodinách provozu, následně pak pravidelně po 300 hodinách provozu, minimálně však 1x ročně. Používejte výlučně speciální LEMA V6 high performance olej do vysokotlakých čerpadel!

Kontrola předřadného vodního filtru
Vodní filtr kontrolujte a čistěte pravidelně. V případě ucpaného filtru dochází ke zhoršenému průtoku vody a může dojít k poškození tlakové myčky.

Kontrola a údržba filtru v nádrži
Filtr je nutné pravidelně kontrolovat a čistit. Pokud je filtr příliš znečištěný nebo poškozený, je potřeba ho vyměnit.

Výměna vysokotlaké trysky v koncovce
Správná tryska zajišťuje optimální výkon stroje. Je-li tryska ucpaná, dochází k přetlaku v čerpadle a může dojít k jeho poškození. Pokud je tryska již „vymytá“ dochází naopak k poklesu tlaku na výstupu.

Elektromotor
Elektromotor je vybaven magnetotermickou pojistkou. Při poruše elektromotoru dojde k automatickému vypnutí. Je nutné cca 10 minut počkat a až poté stroj opět zapnout. Pokud i nadále elektromotor automaticky vypíná, je nutné navštívit servis.

Přívodní kabel
Pravidleně kontrolovat, zda není přívodní kabel poškozen. Při poškození je nutné kabel vyměnit (Typ H07RNF). Potřebujete-li zajistit výměnu kabelu, kontaktujte, prosím, náš servis.

Palivový filtr                                                                                                                                                                                                      Palivový filtr je zapotřebí pravidelně kontrolovat a čistit. V pravidelných intervalech je potřeba palivový filtr vyměnit za nový.

Odvápnění
Přístroj musí být pravidelně odvápňován, aby nedošlo k poškození vnitřních součástí a jejich životnost byla co nejdelší. Délka intervalu závisí na tvrdosti používané vody. Čím je voda tvrdší, tím častěji by mělo být prováděno odvápnění. V případě, že stroj disponuje nádrží na odvápňovač, stačí pravidelně stav odvápňovače kontrolovat a v případě potřeby ho doplnit.

© LEMA clear s.r.o. Website by artindustrial & partner GmbH.

Cookie Consent mit Real Cookie Banner